Otázky pre kandidátov na predsedu BSK – Program

Autor: Jakub Kuruc | 5.10.2017 o 21:20 | (upravené 9.10.2017 o 8:01) Karma článku: 10,13 | Prečítané:  4822x

Predposlednú sériu otázok pre kandidátov na župana som venoval tomu, čomu voliči väčšinou prikladajú menší význam - k programu.

Program kandidátov býva nie vždy zaujímavou témou, aj keď zohráva dôležitú rolu. V prípade ťažkého rozhodovania je program tým vodítkom, vďaka ktorému si vieme vybrať (pre nás) toho najzaujímavejšieho kandidáta.

Na druhú stranu volebný program nie je to, čo je, na rozdiel od reklamy, vidieť. Z toho dôvodu je program niekde v úzadí. 

Tu už záleží od každého kandidáta zvlášť, akú mu prikladá vážnosť. Preto ma zaujímalo, čo by o tých svojich programoch vedeli napísať, niekde aj povedať, súčasní kandidáti na župana.

*Dovolím si upozorniť čitateľov, že výber kandidátov som robil na základe ich politických skúseností a angažovanosti v kampani. Počet kandidátov na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja je 18.

Po potvrdení kandidátov som oslovil ešte Natáliu Hanulíkovu a Daniela Krajcer. Daniel Krajcer odpovedal aj na predošlú sériu týkajúcu sa transparentnosti. Jeho odpovede sú pod sériou týchto otázok. 

Otázky:

1. Koľko bodov obsahuje Váš program a ktoré z nich sú pre Vás a podľa Vás najdôležitejšie? (stačia 3 body)

2. Pracovali ste na programe sám, alebo s nejakou skupinou blízkych ľudí, poprípade s nejakými odborníkmi?

3. Ktorý program protikandidáta Vám príde najlepší? (po tom Vašom)

 

Juraj Droba

1. Program obsahuje 9 bodov a v prvom rade nám ide o nulovú toleranciu korupcie a s tým spojenú transparentnosť. Musíme župu podrobiť verejnej kontrole naučiť úradníkov, že konať “v súlade so zákonom” nestačí. Pre mňa je dôležitá aj hospodárnosť a morálnosť rozhodnutí.  Veľmi podrobne sa venujeme aj doprave, ktorá má ďaleko od úrovne 21. storočia – chýba zmysluplná integrovaná doprava, kvalitné cesty, koľajová doprava.

Výsledkom sú dennodenné zápchy bez akejkoľvek alternatívy. Mobilita obyvateľov je pre dobré fungovanie kraja kľúčová a vyžaduje si zásadný obrat v prístupe k verejnej osobnej doprave. 

Treťou hlavnou prioritou je zlepšenie dostupnosti a kvality služieb pre seniorov. Plnohodnotné zapojenie starších ľudí do života je pre Bratislavský samosprávny kraj mimoriadne dôležitá téma, na ktorú sa zabúda. A to nielen preto, že počet seniorov rastie, ale najmä preto, že aj staršia generácia má nárok na vyššiu kvalitu života. Katastrofálny nedostatok aj stav zariadení pre seniorov som zažil na vlastnej koži a považujem za jednu zo svojich priorít to zmeniť.

2. SaS je známa tým, že má svoje programy najlepšie spomedzi všetkých a nie je inak ani v tomto prípade. Každej oblasti sa venovali tímlídri SaS so svojimi skupinami odborníkov. Zapracovali sme mnohé podnety aj od 49 kandidátov, ktorí kandidujú za poslancov VÚC na spoločnej kandidátke stredo-pravých strán, najmä z oblastí mimo hlavného mesta.

3. Programy relevantných protikandidátov ma v podstate nezaujímajú. Pán Ftáčnik je dlhodobo prepletený so stranou SMER-SD a vo verejných funkciách sa doteraz držal výhradne taktiky „radšej nič neurobiť a tak ani nič nepokaziť.

Rudolf Kusý nevie vysvetliť financovanie svojej kampane, navyše priznal, že okrem iného ju financuje aj bývalý aktívny člen ŠTB. Pán Frešo okrem toho, že pochoval pravicu, u mňa skončil vo chvíli, keď na predsedu NKÚ navrhol kandidáta Smeru Mitríka. A v tej chvíli sa aj on de facto stal kandidátom Smeru.

Milan Ftáčnik

1. Môj program obsahuje 13 oblastí a v nich 92 konkrétnych cieľov. Jedinečný je v tom, že okrem spoločných cieľov pre celý kraj obsahuje aj samostatné ciele pre okres Malacky, okres Pezinok a okres Senec a tiež pre mesto Bratislavu. Za najdôležitejšiu oblasť považujem dopravu, kde za riešenie považujem rozvoj verejnej integrovanej dopravy, ktorá bude mať pravidelný interval (vlaky v špičke 30 minút a mimo nej 60 minút), kratšie prestupové časy a preferenciu verejnej dopravy v meste. Za druhú najdôležitejšiu oblasť považujem sociálnu oblasť a zdravotníctvo, kde musí kraj vytvárať lepšie podmienky pre seniorov, koordinovať rozvoj sociálnych služieb a riešiť sťažnosti na úroveň zdravotnej starostlivosti, tiež urobiť poriadok s poplatkami v Nemocnici v Malackách. Treťou oblasťou je stredné školstvo, kde chcem žiakom zabezpečiť kvalitné odborné vzdelávanie a revitalizovať školské dvory a využiť ich aj v popoludňajších hodinách. V programe hovorím aj o tom, ako na to všetko zoženiem peniaze.

2. Základné tézy programu som pripravil sám, ale radil som sa aj s odborníkmi, najmä v oblasti dopravy, ale aj lekármi, zamestnancami zariadení sociálnych služieb a ďalšími.

3. Až do začiatku októbra väčšina protikandidátov žiadny program nemala. Jediný, ktorý ho mal pripravený, bol Jozef Uhler.

Natália Hanulíková

1. Môj program je rozdelený do 4 väčších okruhov:
1. Výzva k spolupráci
2. Integrovaná mobilita
3. Moderné školstvo
4. Zariadenia zdravotných a sociálnych služieb dostupné pre všetkých
Nedá sa povedať, ktorý z bodov programu je najdôležitejší, no vypichla by som z každého okruhu pár najpodstatnejších riešení pre náš kraj.
V prvom rade je najdôležitejšia spolupráca: samosprávny kraj, mestá, obce a mestské časti by mali nájsť „spoločnú reč“, aby vo vzájomnej spolupráci robili veci pre ľudí. S tým veľmi úzko súvisí pojem integrovanej mobility, ktorá je z nepochopiteľných dôvodov v našom kraji zatiaľ iba pojmom. Chcem rozvíjať verejnú dopravu dostupnú pre všetkých bez ohľadu na ich príjem, veľkosť obce či pohybový handicap: presadiť systém rýchlej, pohodlnej a cenovo dostupnej verejnej dopravy, ktorá bude časovo zrovnateľná s cestou osobným automobilom.
Dôležité je i budovanie prestupových terminálov a záchytných parkovísk pre automobily
(Park&Ride) a bicykle (Bike&Ride).V etapách by som chcela zaviesť jednotný cestovný
lístok pre všetky typy hromadnej prepravy. Je nemysliteľné, že v 21. storočí potrebujete na
prechod z bodu A do bodu B aj tri cestovné lístky. Pre nás ako predstaviteľov a kandidátov
Strany zelených Slovenska je veľmi dôležité podporiť hlavne elektromobilitu, ktorá využíva
alternatívny pohon. Nemôžeme predsa nakupovať naftové autobusy, keď už teraz je jasné že
zákaz takýchto vozidiel v meste je za dverami. Ekologická, rýchla a kvalitná hromadná
doprava je pre nás prioritou, no bez spolupráce to nepôjde.
Čo sa týka školstva budem sa zameriavať na rekonštrukciu školských budov a sprístupnenie
školských dvorov aj v popoludňajších hodinách pre širšiu komunitu. Aby aj mamičky s deťmi
či mládež mohli využívať priestor, ktorý je bezpečný a bude pre nich príležitosťou trávenia
voľného času na ihriskách a športoviskách. Podporíme odborné školstvo, aby prilákalo viac
študentov, so zameraním predovšetkým na duálne vzdelávanie a rozvoj digitálnych zručností.
V oblasti sociálnych služieb je nutné vytvoriť aspoň jedno nové zariadenie pre seniorov. Je
tiež potrebné vytvoriť transparentný spôsob poradovníkov do zariadenia sociálnych služieb,
aby sa nestalo, že vďaka peniazom niekto predbehne ostatných čakateľov.
Základnú zdravotnú starostlivosť je potrebné zabezpečiť vo všetkých obciach aj mimo
hlavného mesta, či zrekonštruovať zariadenia v správe samosprávneho kraja.
To sú asi tie najdôležitejšie body, ktoré našim voličom ponúkam. Ako psychologička
a predsedníčka Strany zelených Slovenska vidím najväčšie nedostatky v našom kraji práve v doprave a sociálnych službách, ktoré nie sú na takej úrovni ako by v najbohatšom regióne Slovenska a treťom najbohatšom regióne Európy mali byť.

2. Všetky body programu vychádzajú predovšetkým z potrieb obyvateľov v našom kraji. Ako
rodená Bratislavčanka a matka, ktorá tu vychováva svoje dve deti, tieto problémy každodenne
pociťujem na vlastnej koži. Či už je to pomalá verejná doprava, ktorá na seba nenadväzuje
alebo nekonečné čakanie u lekárov, až po nedostatok miest v materských školách, sú to veci
ktoré ľudí trápia. Nepotrebujeme dopravu zadarmo, nepotrebujeme lanovku, potrebujeme
kraj, ktorý si zaslúžime.
Väčšina bodov, ktoré sú vo volebnom programe vychádzajú z nášho programového
vyhlásenia, ktoré sme sa ako strana rozhodli naplniť, ak sa dostaneme do parlamentu. Tiež sú
inšpirované Chartou zelených strán. Na ich konkrétnom znení som spolupracovala spoločne
s kandidátmi do zastupiteľstva, ktorí sú odborníkmi v rôznych odboroch a sférach.

3. Osobne sa mi zdá byť najlepší a k tomu môjmu najbližší program pána Ftáčnika a pána
Kusého. Zaoberajú sa presne tými zelenými a sociálnymi témami, ktoré sú pre mňa
najpodstatnejšie.

Daniel Krajcer

1. Môj program sa skladá zo šiestich základných oblastí - fungovanie úradu župy, doprava a cesty, rozvoj metropolitného regiónu, sociálna oblasť a zdravotníctvo, školstvo a šport, kultúra a cestovný ruch. Zahŕňajú spolu desiatky konkrétnych riešení ako postaviť župu na nohy. Ťažko vybrať tú najdôležitejšiu, pretože spolu navzájom súvisia. A v neposlednom rade nie som ochotný robiť kompromisy, budem sa venovať rovnako zavedeniu striktných pravidiel pre absolútne transparetnú župu, ako podporím vo finančnej oblasti učiteľov špeciálnymi zľavami pri cestovaní do práce či nájomnými bytmi. Proste zavediem všetky opatrenia, aby obyvatelia Bratislavského samosprávneho kraja konečne cítili, že bývajú v treťom najbohatšom regióne Európskej únie a nebola to len štatistika z ktorej sa všetci smejeme. A to len preto, že doterajší župani boli iba údržbári kraja, aj to zlí. 

Musím však povedať, že jednou z najvyšších priorít kraja musí byť funkčný dopravný systém. Bratislavský kraj je metropolitný región. Je tak pre Bratislavčanov, ako aj pre tisícky ľudí z okolitých miest a obcí, ktorí sa potrebujú plynulo a pohodlne dostať do mesta i z neho. Som presvedčený, že systémovým riešením je využitie koľajovej dopravy, ktorá musí byť efektívna a rýchla. Aby sa takto dalo pohodlne dostať napríklad vláčikom z Devínskej Novej Vsi až do Podunajských Biskupíc či Petržalky, a odtiaľ do ďalších obcí. Bez prestupov a v reálnom čase. 

Plánujem prepojiť železnicu a električky formou výstavby nového  severojužného prepojenia mesta s využitím tram-trainov, čiže súprav schopných premávky po železničnej i električkovej trati, s využitím Starého mosta . Samozrejme bez toho, aby bola nutná výstavba tunela popod Dunaj. Nevyhnutné je aj vybudovanie železničnej stanice Filiálka ako križovatky tratí mestskej dopravy, železničnej dopravy a tram-trainov. 

Dnes existujú tri strategické dopravné dokumenty - Dopravný generel kraja, Dopravný generel mesta a prebiehajúca štúdia železničného uzla Bratislava, s minimálnou vzájomnou väzbou, čo je absurdné. Ja na rozdiel od iných ponúkam riešenie a viem kde nájsť financie. Kraj, mesto a železnice musia spojiť energiu a zdroje a pripraviť spoločný PPP projekt, vďaka ktorému získame stámilióny eur na investície do rozvoja koľajových tratí, prepojenia železnice a električky, či výstavbu záchytných parkovísk.

2. Na bratislavského župana som kandidoval ešte v roku 2013. Predstavil som program, ktorý bol hodnotený ako najlepší. Pomenovali sme problémy a navrhli riešenia. Všetky sú stále aktuálne, pretože župa neuveriteľne stagnuje a za  štyri roky sa takmer nič nezmenilo. To je aj dôvod, prečo som sa rozhodol kandidovať. Program som teraz doplnil a aktualizoval. Spolupracoval som na ňom s odborníkmi z viacerých oblastí, ale aj s blízkymi kolegami.

3. Odpoveď na túto otázku by som naozaj nechal na voličov. Musia si zvážiť či sľuby, ktoré hlásajú moji protikandidáti sa dajú aj skutočne splniť, alebo sú to len nerealistické a populistické reči. Ja ponúkam kvalitne pripravený program a najmä presnú víziu rozvoja nášho kraja.

Rudolf Kusý

1. Základom môjho programu je akčný plán konkrétnych opatrení. Ako župan budem pokračovať v tom, čo som robil ako starosta – budem chrániť seniorov a deti a mladých, budem rekonštruovať školy, cesty, parky, športoviská. Zavediem transparentné hospodárenie kraja. Vytvorím priestor pre spolurozhodovanie ľudí. 

 

LEPŠIE ŠKOLSTVOŠkoly a školské dvory sú zdevastované. Naviac kraj niekoľko stredných škôl zatvoril. V lepšom prípade sa prenajali, v horšom sa o ne kraj prestal starať a krúžia okolo nich developeri. Ja školy opravím. Ako župan zrekonštruujem stredné školy ktoré sú v dezolátnom stave a podporím odborné školstvo, ktorému hrozí zánik. 

 

 PARKY, ŠPORTOVISKÁ A ŠKOLSKÉ DVORY Bratislavský samosprávny kraj nevybudoval jediný športový areál, nevenoval pozornosť verejným parkom. Kraj neurobil 9 rokov nič s 90 000 m2 pozemkom v Petržalke. Ja parky a športoviská postavím. Ako župan vytvorím kvalitný športový areál v každom okrese. Nedovolím, aby na našom pozemku v Petržalke zarábal podnikateľ spriaznený s politikmi. Naopak vytvorím tam verejný park so športoviskami a miestom na oddych a rekreáciu. 

 

 VYŠŠIA TRANSPARENTNOSŤ V KRAJINamiesto potrebných opráv ciest, budovania škôlok, opráv škôl a zariadení pre seniorov samosprávny kraj míňa niekoľko miliónov eur ročne na podporu rôznych slávností, hodov, na propagáciu a reklamu. Viaceré verejné obstarávania a súťaže sú pochybné. Z BSK urobím najtransparentnejší kraj na Slovensku. 

 

 LEPŠIA DOPRAVA V KRAJIV oblasti dopravy kraj neurobil za niekoľko rokov prakticky nič. Naviac opravy ciest sa robia tak nekvalitne, že na niektorých úsekoch sa tá istá diera pláta 2x ročne! Doprava musí slúžiť ľuďom. Preto vybudujem odstavné parkoviská pri vstupoch do Bratislavy, kde budú môcť ľudia pohodlne a bezpečne odložiť svoje auto. V Bratislave sa musíme orientovať na budovanie nových električkových tratí a zároveň využiť vlaky. Vytvorím systém zdieľania bicyklov a áut, ktoré znižujú počty automobilov na uliciach. Vybudujem cyklotrasy. Samozrejmosťou je obchvat Modra – Pezinok, či rekonštrukcia cesty Rohožník – Malacky.

 

  DÔSTOJNÝ ŽIVOT PRE SENIOROV A LEPŠIA ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤKraj nevybudoval žiadne nové zariadenie pre dôchodcov. Rekonštrukcie existujúcich sú slabé. Dokazuje to aj v auguste odletená strecha na sociálnom zariadení v Rači. Kraj sa o dôchodcov reálne nezaujíma. Ja zlepším život seniorom. Ako župan vybudujem dve nové zariadenia pre dôchodcov a pustím sa do rekonštrukcie jestvujúcich. Seniori dostanú svojho ochrancu (ombudsmana). Vytvorím program ochrany pred podvodníkmi a šmejdami, ktorí sa zameriavajú práve na okrádanie dôchodcov. Dozriem na to, aby seniori neplatili vymyslené poplatky u lekárov. A aby sa skrátilo niekoľkohodinové čakanie u lekára.

 

 2. V prvom rade som obehol kraj a rozprával som sa s ľuďmi. V Pezinku, Modre, Senci, Perneku, Rohožníku... Chcel som vedieť, čo ich trápi, ako oni vnímajú samosprávny kraj, či vedia, čo pre nich kraj robí a čo môže urobiť. Na základe týchto stretnutí som oslovil odborníkov z konkrétnych oblastí. Samozrejme, na niektoré veci – ako sú napríklad schátrané a zanedbané stredné školy – na to človek nepotrebuje odborníka, stačí zdravý sedliacky rozum, aby vedel, že župa sa musí o svoj majetok starať a že ak sme v Novom Meste dokázali za šesť rokov opraviť všetky naše školy, musí to vedieť až župa.

 3. Priznám sa, že som programy ostatných kandidátov nečítal. Dostali sa ku mne iba niektoré nereálne sľuby, aj preto sme sa v tíme rozhodli ponúknuť konkrétne a zrealizovateľné riešenia.

Ján Mrva

1. Počas posledných mesiacov som chodil spolu s tímom po kraji a počúval ľudí. Podľa toho, čo ich najviac trápi, sme sa spolu s tímom rozhodli zamerať na týchto 5 bodov. 

o   Plynulá doprava, viac voľného času.
o   Sieť cyklotrás ako v Európe
o   Nové domovy sociálnych služieb a župná karta výhod a zliav
o   Už na strednej hneď do praxe a prepojenie na trh práce
o   Bratislavský kraj - Hlavný kraj Slovenska
Nikoho neprekvapí, že  obyvateľov Bratislavského kraja najviac trápi doprava aj individuálna aj verejná. Hovorili mi o tom všade v kraji. Prekopeme Bratislavskú integrovanú dopravu, zharmonizujeme vlakové a autobusové spojenia. Musí sa začať viac využívať verejná vlaková doprava. Brno ma 20 dopravcov. Prečo ich nemá Bratislava? Odpoveď, že monopol je lepší mňa nepresvedčí a tak urobíme verejnú súťaž čo vygeneruje kvalitu a lepšiu cenu.  Musí sa začať spolupráca s mestom na zlepšení dopravy. Nedá sa to riešiť oddelene. V blízkosti konečných zastávok MHD postavíme odstavné parkoviská (park&ride), električkové trate, v spolupráci s mestom predĺžime smerom do Vajnor, Vrakune, Petržalky a iných častí. Spolu s tímom sa zameriame rozvoj cyklotrás, ktoré vieme stavať kedže desiatky kilometrov sme postavili okolo Vajnor. Bratislavský samosprávny kraj by ich mal projektovať, schvaľovať, stavať aj udržiavať. Budeme podporovať aj vznik župnej karty zliav a výhod pre obyvateľov Bratislavského samosprávneho kraja. Myslíme aj na študentov stredných škôl a chceme spojiť vzdelávanie s praxou a potrebami trhu prace. Cieľom môjho tímu je z Bratislavského kraja spraviť hlavný kraj Slovenska. Chceme aktívne rozvíjať agroturizmus, obnovu pamiatok, vinárske a folklórne tradície, na ktoré sme hrdí. Podrobnosti nájdete na webovej stránke www.mrvavzupane.sk

2. Vždy pracujem v odbornom tíme. Bez tímu sám akokoľvek nadaný človek nezmôže veľa. V máji som prijal výzvu od svojich priateľov, zúročiť skúsenosti zo starostovania, aby sme bojovnosť a energiu, s ktorou sme pomohli Vajnorom preniesli aj na kraj. Nechcel som ísť do tohto rozhodnutia bezhlavo a sám. Mal som dve podmienky. Opýtame sa obyvateľov Bratislavského kraja, či chcú zmenu a či túto zmenu vidia vo mne. Druhou podmienkou bolo to, že sa do práce pustíme spoločne, ako tím. Medzi podporovateľmi a členmi môjho tímu sú mestská poslankyňa Lucia Štasselová, občiansky aktivista Matej Vagač, bývalý novinár a riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska Peter Kremský, expert na životné prostredie Michal Drotován, vinohradník Marián Pavelka, futbalista Marian Zeman, herec a aktivista Štefan Bučko, národný cyklokoordinátor Peter Kľučka, expertka na sociálne veci Oľga Jarošova a zastupca riaditeľa strednej školy Peter Farkaš či ďalší.

3. Som si istý, že v programe každého kandidáta, ak pozorne niekoľko mesiacov počúval ľudí, tak ako ja, nájdeme veľa užitočných bodov. Nezachytil som však, žeby niekto okrem mňa chodil po kraji s anketami a pýtal sa ľudí čo ich trápi. Mám neskutočne bohatú databázu problémov kraja priamo z prvej ruky od ľudí. Jedna vec je mať program a druhá mať v sebe bojovníka, ktorý ho presadí. Môj program vytvorili ľudí a - spoluobčania z ulice, ktorých som počúval a odborný tím, ktorý som okolo seba zhromaždil. Veria mi, lebo som bojovník a za 11 rokov starostovania vo Vajnoroch som všetko, čo ľudia chceli, vybojoval. A keď sa to ešte nepodarilo, bojujem stále, ako v prípade riešenia dopravy a križovatky Triblavina či predĺženia električky, či výstavby záchytného parkoviska. Húževnato a trpezlivo ochraňujem a presadzujem záujmy svojich spoluobčanov i z okolia a nerezignujem. Cítim veľkú podporu ľudí u okolia, ale už aj z kraja a vďaka im zato.

Jozef Uhler

1. Hlavným pilierom môjho programu je zvýšenie kvality dopravy. Doprava je totiž kľúčová kompetencia župy a trápi všetkých obyvateľov nášho kraja bez ohľadu na to, kde v ňom žijú.
Ak by som si mal vybrať prvé tri úlohy, bolo by to vybudovanie veľkokapacitných záchytných parkovísk a cykloveží pre bicykle pri konečných električiek a železničných staniciach, s parkovným v cene cestovného lístka. Ďalej by to bolo nastavenie nového fungovania Bratislavskej integrovanej dopravy, pričom myslím otvorenie sa väčšej konkurencii, vytvorenie jednotného dispečingu, presmerovanie liniek autobusov ku konečným električiek a vlakovým staniciam, aby autobusy nestáli v rovnakých zápchach ako autá, čím zároveň budú môcť premávať častejšie ako kyvadlová doprava. A určite nariadim zverejňovanie dát dopravcov v systéme IDS BK, aby s nimi mohli pracovať aj tretie strany (napr. Google Maps), pretože cestovné poriadky a polohy vozidiel nemajú byť tajomstvom. V neposlednom rade by bolo zabojovanie o napojenie križovatky Triblavina na cesty v okolitých obciach a o obchvat Modry, Pezinka a Svätého Jura.

2. Doprave sa venujem 7 rokov ako šéf dopravnej komisie v Bratislave. Môj dopravný program teda vychádza z niekoľkoročných skúseností a stovák stretnutí s odborníkmi z praxe aj z občianskeho sektora. S oblasťami ako zdravotníctvo, kultúra, životné prostredie a vzdelávanie mi pomohli stredoškolskí pedagógovia, lekári, občianski aktivisti, ktorí majú skúsenosti z praxe, ale aj úradníci z ministerstiev, ktorí zas poznajú legislatívne obmedzenia. 

3. Som rád, že tému dopravy postupne prebrali do svojich programov aj moji protikandidáti. Pri hodnotení ich programu som však opatrný. Všetci moji relevantní protikandidáti mali možnosť ukázať výsledky, keďže každý z nich už sedel v exekutívnej funkcii (či už ako primátor Bratislavy, poslanec Národnej rady SR, úradujúci starosta a úradujúci župan). Bohužiaľ výsledky v oblasti dopravy nemá nikto. Mohol by som teda povedať, koho program sa mi páči. Ale neverím, že niekto z nich svoje sľuby aj naplní.

 

Odpovede Daniela Krajcera na sériu otázok o transparentnosti:

1. Čo pre Vás znamená transparentnosť?

Transparentnosť je pre väčšinu ľudí žiaľ len útópia, slovo, ktoré používajú politici, lebo je trendy. Pre skutočnú transparentnosť však robia žalostne málo a napriek zákonným normám využívajú všetky možné spôsoby ako urobiť financovanie župy, alebo kampaní na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja, neprehľadné. Ja som bol ten, ktorý vyzval súčasného župana Pavla Freša a exprimátora Milana Ftáčnika na odhalenie financovania ich kampaní, pretože sám nemám čo
skrývať a hnevá ma, ak to robia iní. Ako som už povedal, Frešo musí byť skutočne kúzelník, keďže stav jeho akože transparentného účtu ku koncu augusta je mínus 1,71 centa a je bez príjmov a výdavkov. Napriek jeho viditeľnej dlhotrvajúcej kampani. Pri Milanovi Ftáčnikovi je zase namieste otázka, či nejde o práčku, keďže najväčším vkladateľom na účet je majiteľ reklamnej agentúry, ktorá robí volebnú kampaň a ktorý je zároveň najväčším poberateľom výdavkov. Pre mňa transparentnosť nie je len slovo. Je to najvyššia priorita. Preto som ihneď pri ohlásení mojej kandidatúry na post župana povedal, že financovanie mojej kampane bude realizované výlučne prostredníctvom transparentného účtu, kde predpokladám, že väčšina peňazí bude od fyzických osôb, nie od stranníckych centrál.
Takú transparentnosť, akou sa osobne a s čistým štítom správam v kampani, mienim s absolútnou nevyhnutnosťou zaviesť aj do štruktúr Bratislavského samosprávneho kraja. Inej cesty niet, údržbárov s nejasným pozadím už bolo dosť. 


2. Ktoré kroky by ste zaviedli na úrade BSK, aby bol ešte transparentnejší?

Musím povedať, že neverím úradníkom, ktorí vždy dokážu vysvetľovať, ako sa veci nedajú a bránia sa verejnej kontrole. Mám úplne jasno v tom čo urobiť, aby bol Bratislavský samosprávny kraj transparentný. Chcem zaviesť systém absolútne otvorenej a transparentnej župy, ktorá zverejňuje všetko, čo je zverejniť možné. Pri všetkých zásadných rozhodnutiach plánujem viesť verejnú a odbornú participatívnu diskusiu ešte predtým, než je sformulované samotné rozhodnutie a je predložené poslancom na hlasovanie. V reálnom čase online zverejňovať všetky zmluvy a faktúry nad 100 eur na internetovej stránke. Samozrejmosťou je obstarávať maximum tovarov a služieb elektronickými aukciami pre zníženie korupcie. Často sa napríklad zneužíva časová tieseň a havarijné stavy ako zámienka pre obchádzanie transparentného obstarávania. Toto sa už diať nebude. V neposlednom rade chcem z očí do očí vidieť občanom a načúvať ich problémom, pretože som presvedčený, že je dôležité obnoviť stratené vzťahy medzi občanmi a ich samosprávnym krajom. Ďalším bodom je posilnenie úlohy kraja pri výkone akcionárskych práv v podnikoch, kde vlastní majetkové účasti, a silno presadzovať záujem občanov, a nie lobistických skupín. Opatreniami, ktoré som vymenoval dokážeme ušetriť peniaze tak, aby to občania aj naozaj cítili a pocítili.

3. Koľko ste doteraz minuli na kampaň a koľko plánujete minúť celkovo do konca kampane?

Plánujem minúť približne 100 tisíc eur. Zatiaľ mi prišla len jedna faktúra na sumu 1608 eur. Na rozdiel od niekoľkomesačnej kampane mojich protikandidátov, tá moja začala len pred niekoľkými dňami.

 Ďakujem kandidátom, že si našli čas na zodpovedanie otázok. Teším sa na ďalšie odpovede.  Predošle série otázok:  Otázky pre kandidátov na predsedu BSK – LanovkaOtázky pre kandidátov na predsedu BSK – ŽupaOtázky pre kandidátov na predsedu BSK – Transparentnosť 
Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

ŠPORT

Prvý týždeň na Tour de France: Sagan má už len jediný cieľ

Prvý týždeň na Tour veľké zmeny nepriniesol.


Už ste čítali?