Otázky pre kandidátov na predsedu BSK – Transparentnosť

Autor: Jakub Kuruc | 13.9.2017 o 17:21 | (upravené 1.11.2017 o 12:12) Karma článku: 10,11 | Prečítané:  8227x

Po dlhšej prestávke prinášam odpovede na ďalšie kolo otázok, ktoré mi kandidáti na župana zodpovedali. Z dôvodu aktívnych kampaní som sa sústredil na tému transparentnosti. 

V Bratislavskom kraji snáď nie je nikto, kto by si nevšimol prebiehajúcu kampaň aspoň jedného kandidáta na župana BSK. 

Buď ide o outdoorovú reklamu, noviny, alebo reklamu v online priestore. Kandidáti zvádzajú "boj" na všetkých frontoch.

Politická kampaň však nie je iba o samotnom kandidátovi, ale aj o finančných prostriedkov, ktoré je ochotný na ňu vynaložiť. Všetky finančné operácie súvisiace s kampaňou musí kandidát uvádzať na svojom transparentnom účte. Keďže ten musí mať zo zákona založený každý z kandidátov na župana zaujímalo ma, čo pre nich transparentnosť vôbec znamená.

Z oslovených neodpovedali iba dvaja kandidáti, a to Pavol Frešo a Martin Jakubec. V ďalšej sérii otázok plánujem osloviť ešte Daniela Krajcera a Natáliu Hanulíkovú. 

Otázky:

1. Čo pre Vás znamená transparentnosť?

2. Ktoré kroky by ste zaviedli na úrade BSK, aby bol ešte transparentnejší?

3. Koľko ste doteraz minuli na kampaň a koľko plánujete minúť celkovo do konca kampane?

 

Juraj Droba

1. Transparentnosť vnímam v širokom význame. Pre mňa je úplne samozrejmé, že župa musí včas, riadne a komplexne zverejňovať všetky zmluvy a informácie. Lenže to je ešte stále veľmi málo. Mne nestačí, aby bolo všetko v súlade so zákonom. Máme nárok na viac. Budem vyžadovať, aby všetky kroky boli nielen v súlade so zákonmi, ale aby boli účelné a aj morálne v poriadku. Typickým príkladom sú súčasné problémy s rekonštrukciou električkovej trate na Špitálskej ulici v Bratislave. Tú žiada Ministerstvo dopravy zastaviť, pretože podľa neho zlyhal Bratislavský samosprávny kraj ako špeciálny stavebný úrad pre mestské dráhy. Podľa ministerstva stavebný úrad okrem iného nezahrnul vlastníkov susednej stavby medzi účastníkov konania a nedoručoval im riadne listy. Župa sa ale bráni, že rozhodnutie bolo vyvesené na úradnej tabuli. Ale to naozaj nepovažujem za dostatočné ani korektné voči dotknutým obyvateľom kraja. Dokonca viacerí kandidáti na župana nevedia (alebo nechcú) preukázať, odkiaľ berú peniaze na svoju kampaň. K 8. septembru je napríklad transparentný účet Pavla Freša prázdny, resp. mínus 1,74 €. Takto sa naozaj transparentnosť nerobí.

2. V prvom rade musí župa zverejňovať nielen povinné informácie, ale ísť v tom aj nad rámec zákona. Chceme zverejňovať všetko, čo nám zákon nezakáže. A nielen to. Musí zverejňovať informácie vo forme, ktorej budú rozumieť bežní občania. Župa musí mať transparentný účet, ktorý bude prehľadný a zrozumiteľný. Aby v ňom mohol každý jednoducho vyhľadávať faktúry a objednávky podľa dodávateľa, služby a sumy. Nebudeme skrývať pred verejnosťou, čo robíme a na čo míňame peniaze. Budem presadzovať, aby župan a župní poslanci a poslankyne povinne zverejňovali svoje daňové priznania aj nad rámec zákona. Ich príjmy budú podliehať kontrole verejnosti. A každoročne vystavím “účet” za činnosť župy, aby občania vedeli, na čo boli použité ich peniaze. Pre príklady, ako to už nesmie fungovať, nemusíme chodiť ďaleko. Stačí si spomenúť napríklad na zatajený znalecký posudok k pozemku pod hotelom Double Tree Hilton, vďaka čomu za primátorovania Milana Ftáčnika získal podnikateľ Široký pozemok pod svoj hotel na úkor Bratislavy a jej obyvateľov o 1,6 milióna eur lacnejšie. Ftáčnik za svojho úradovania pripustil napríklad aj podvody pri losovaní znalcov. Bratislavský magistrát je „vhodným príkladom“ aj v súčasnosti. Stačí sledovať úporné utajovanie analýz parkovania alebo osvetlenia mesta. Tie fungujú v takom režime, ako keby to boli dokumenty CIA. Dôvody, prečo verejnosť nesmie vedieť, koľko lámp je v meste a koľko ich je zhrdzavených či rozbitých, sú mi ale záhadou.

3. Celkovo chceme na kampaň minúť spolu 120-tisíc eur, doteraz to bolo približne 110-tisíc eur. V tom sú zahrnuté aj položky, ktoré budú bežať až konca kampane.

Transparentný účet 

Milan Ftáčnik

1. Transparentnosť pre mňa nie je fráza, ale jedna zo základných hodnôt, z ktorej vychádza môj prístup k výkonu verejnej funkcie. Transparentnosť znamená zverejňovanie informácií aj nad rámec zákonných povinností, preto, aby sa zvýšil priestor pre kontrolu politika zo strany verejnosti. Transparentnosť znižuje priestor pre korupciu, lebo čo je raz vonku, to sa už nedá zobrať späť. Preto som mal už v roku 2014 zriadený transparentný účet, hoci to nebolo povinné a preto mám teraz všetky výdavky na trasnparentnom účte, hoci je to povinné až od začiatku ofociálnej volebnej kampane, teda od 28.6.2017. Takto som postupoval pri výkone funkcie starostu v Petržalke, takto som postupoval aj pri výkone funkcie primátora. Ak majú občania dosť informácií, tak aj lepšie rozumejú, čo sa na úrovni samosprávy robí.

2. V Bratislave sme prijali Protikorupčné minimum, to bolo viac ako 60 opatrení, ktoré vyplynuli z analýzy Transparency International Slovensko o transparentnosti samosprávy na úrovni miest a obcí . Po 4 rokoch môjho pôsobenia sa stala Bratislava 4. najtransparentnejšou samosprávou na Slovensku. Protikorupčné minimum sa týkalo zverejňovania informácií o narábaní s majetkom mesta, o hospodárení s verejnými zdrojmi, o prideľovaní bytov, prideľovaní miest v sociálnych zariadeniach, o prideľovaní dotácií, o vydávaní záväzných stanovísk mesta k investičnej činosti a ďalších dôležitých oblastí života samosprávy. Aj keď kraj má iné kompetencie, viaceré takéto alebo podobné opatrenia bude možné uplatniť aj na kraji. Ich zavedením do života a zverejňovaním informácií nar rámec zákona sa zvýši transparentnosť na úrade BSK, ale sa aj obmedzí priestor pre korupciu.

3. Doteraz som minul takmer 90 tisíc eur, celkový rozpočet na kampaň mám do výšky 150 tis. eur. Jeho skutočná výška bude závisieť od toho, koľko sa mi ešte podarí vyzbierať peňazí. Pri porovnávaní rozpočtov jednotlivých kandidátov chcem upozorniť na to, že volebná kampaň má podľa zákona dve časti, jedna je tzv. oboznamovacia, ktorá zahŕňa obdobie 180 dní pred vyhlásením volieb a oficiálnym začiatkom volebnej kampane. Tam kandidát nemusí mať transparentný účet, ale jeho výdavky sa počítajú do celkového limitu výdavkov, ktorý stanovuje zákon na sumu 250. tis. eur a musí ich vykázať v záverečnej správe po skončení volieb, ktorá bude zverejnená. Niektorí kandidáti mali veľmi masívnu oboznamovaciu kampaň, ale náklady na ňu nezverejnili, čiže oni iba hovoria o transparentnosti, ale v skutočnosti ju nedodržiavajú. Od vyhlásenia volieb, t.j. od 28.6. tohto roku je druhá časť kampane, to je oficiálna volebná kampaň. Od jej začiatku musia mať všetci kandidáti transparentný účet a vykazovať na ňom príjmy a výdavky. Ja mám účet zriadený ešte od roku 2014 a mám na ňom uvedené výdavky od odkedy som ohlásil kandidatúru, teda od 24.3. do 28. júna vidíte moje výdavky na oboznamovaciu kampaň a od júna doteraz na oficiálnu kampaň. Podobne to robia niektorí ďalší kandidáti. Takže porovnávať sa dajú náklady na oboznamovaciu kampaň plus oficiálnu kampaň, alebo sa dajú porovnávať náklady na oficiálnu kampaň, lebo tú musia zverejniť všetci kandidáti.

Transparentný účet

Rudolf Kusý

1. Za všetko hovorí príbeh Nového Mesta. Transparentnosť hospodárenia mestskej časti bola jednou z absolútnych priorít, s ktorou som koncom roka 2010 preberal úrad. Nové Mesto v tom čase bolo okolo 50. priečky v rebríčku transparentnosti, ktorý pravidelne zverejňuje Transparency International Slovensko. Preto bolo jasné, že nás čakajú zásadné zmeny a od nástupu do funkcie som tieto zmeny vo fungovaní úradu nekompromisne presadzoval. Miesto prázdneho rečnenia (lebo politici radi rozprávajú o transparentnosti) sme si dali desiatky konkrétnych úloh a priebežne sme ich plnenie vyhodnocovali. Postupne sa objavovali signály, že ideme po dobrej ceste. TIS nás vyhodnotila ako jednu z najlepších samospráv z pohľadu zverejňovania zmlúv na internete. A išli sme ďalej. Zastavili sme rozdávanie bytov, ktoré sa v minulosti rozdávali za veľmi pochybných okolností. Sprísnili sme formu prenájmu obecných bytov, aby si chytráci nerobili biznis na bytoch, ktoré môžu pomôcť ľuďom, ktorí by inak ostali bez strechy nad hlavou. Každý predaj majetku dôsledne prehodnocujeme. Rovnako pristupujeme k prenájmu obecného majetku. S cieľom zabezpečiť efektívnejšie využívanie obecných peňazí sme zriadili mailovú a telefonickú „horúcu linku“, kde môže ktokoľvek upozorniť na to, ako by sme mohli lepšie hospodáriť. Po pár rokoch sme sa poskočili na 15. priečku rebríčka transparentnosti v rámci celého Slovenska. A išli sme ešte ďalej. Spustili sme webovú aplikáciu, vďaka ktorej budú všetky objednávky, zmluvy a faktúry k dispozícii v miere výrazne nad požiadavky stanovené zákonom. Rozbehli sme stránky digitálneho zastupiteľstva, kde si ktokoľvek môže pozrieť, ako poslanci hlasovali o konkrétnych návrhoch. Schválili sme Etický kódex zamestnancov úradu, ako aj etický kódex volených predstaviteľov samosprávy. Tých zmien boli desiatky a výsledok? V poslednom rebríčku transparentnosti sme skončili v rámci Slovenska štvrtí, v rámci celého BSK sme boli prví.

2. Vychádzal by som zo skúseností, ktoré mám ešte z obdobia, keď som nastúpil do funkcie starostu v Novom Meste. Najskôr sme sa snažili o zmeny sami, ale zistili sme, že potrebujeme nezainteresovaný pohľad zvonka. Preto sme sa rozhodli realizovať audit transparentnosti, v ktorom sme sa zamerali práve na odporúčania Transparency International Slovensko.. Úlohou auditu bola identifikácia problematických miest z hľadiska priestoru pre korupciu, ako oblastí, v ktorých je možné zvýšiť transparentnosť fungovania mestskej časti. Výsledkom bol projekt „80 krokov pre transparentné Nové Mesto“ – inak povedané, komplexný balík osemdesiatich konkrétnych a jednoznačných protikorupčných opatrení. A išli sme krok po kroku. Čiže ak sa pýtate, čo by som urobil ako jednu z prvých vecí, bol by to nezávislý audit chodu úradu, postupov pri zverejňovaní dokumentov a podobne.

3. Všetky výdavky aj príspevky v rámci kampane mám zverejnené na transparentnom účte. Celkové výdavky do konca kampane neviem odhadnúť – budú ovplyvnené priebehom kampane, kde sa niektoré veci nedajú predvídať a budú limitované tým, koľko prostriedkov získam na transparentný účet a samozrejme limitmi, ktoré stanovuje zákon.

Transparentný účet

Ján Mrva

1. Transparentnosť je princíp otvorenosti a jasnej viditeľnosti toho čo sa na úrade deje – nemám čo skrývať a ani nechcem, aby si ľudia mysleli, že je čo skrývať. Naviac som antikorupčník a vydám pravidlá transparentnosti a antikorupcie aj na úrade BSK.

2. Zverejnili by sme určite úplne všetky zmluvy a objednávky tak, ako to zákon požaduje a verejnosť by mala možnosť tak, ako je u nás tradíciou rozhodovať v participatívnom rozpočte o využití časti rozpočtu BSK na projekty z verejnosti.

3. Všetko je zverejnené na mojom transparentnom účte a miniem suverénne najmenej v porovnaní s ďalšími kandidátmi v prvej päťke, lebo nemám okrem občanov iných sponzorov, čo by mi posielali desaťtisíce eur a zato potom odo mňa žiadali protislužbu čiže som nezávislý aj pred aj po voľbách.

Transparentný účet

Jozef Uhler

1. Transparentnosť je kľúčový princíp, ktorým sa riadim nielen v politike, ale aj v mojej kampani. Ešte v januári, skôr ako to zákon vyžadoval, som si zriadil transparentný účet v banke. Pod pojmom transparentnosť rozumiem najmä otvorený prístup k informáciám - voliči musia mať prehľad o konkrétnych aktivitách, ktorým sa venujem či už ja alebo úrad, do ktorého som volený, za účelom verejnej kontroly.

2. Zverejňovanie informácií, ktoré má župný úrad, by nemalo slúžiť len na verejnú kontrolu úradu. Ako informatik viem, že dáta a informácie majú veľkú hodnotu a majú byť podkladom pre ďalšie aplikácie, ktoré môžu ľuďom pomôcť v každodennom živote. Preto je podľa mňa dôležité, aby sa úrad nebránil zverejňovaniu a v spolupráci s komunitou OpenData umožnil prístup k nim. Prax zo zahraničia ukazuje, že takáto politika je prospešná pre všetkých – župe šetrí peniaze a ľudia majú k dispozícii riešenia, ktoré by inak nikdy nemohli vzniknúť. Z konkrétnych opatrení spomeniem napríklad umožnenie prístupu k interaktívnemu územnému plánu BSK prostredníctvom opendata, pretože každý má mať možnosť vidieť, čo sa v kraji deje a čo sa v kraji plánuje. Taktiež presadím jasný systém poradovníka pre seniorov čakajúcich na umiestnenie v zariadeniach sociálnych služieb – pretože o poradí nesmú rozhodovať peniaze.

3. Všetky doterajšie príjmy aj výdavky na kampaň nájdete na mojom transparentnom účte. Kampaň, v doterajšej výške približne 60 tisíc eur, som hradil z vlastných zdrojov a s podporou kamarátov a kolegov, ktorí poznajú moje aktivity dlhé roky, a ktorí veria v možnosť pozitívnej zmeny v našom kraji. To koľko bude stáť kampaň v posledných dvoch mesiacoch bude závisieť od toho, koľko sa mi ešte podarí získať prostriedkov.

Transparentný účet

 

Predošle série otázok:

Otázky pre kandidátov na predsedu BSK – Lanovka

Otázky pre kandidátov na predsedu BSK – Župa

 

Ďakujem kandidátom, že si našli čas na zodpovedanie otázok. Teším sa na ďalšie odpovede. 

 

Dovolím uviesť, že primárne som oslovoval kandidátov, ktorí už v komunálnej politike dlhšie figurujú, alebo sa začali zviditeľňovať pomocou outdoorovej kampane.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Útočí na novinárov, s jeho menom sa spája viac ako desať káuz. Kto je Kočner

Podnikateľa v stredu pre kauzu zmenky a daňové úniky zadržala polícia.

DOBRÉ RÁNO

Dobré ráno: Ako som zariadil, že prestali predávať Zem a vek

Prečo by slušné firmy mali zaujať jasný postoj.

Stĺpček Jakuba Fila

Zadržali Kočnera. Hoci platí prezumpcia neviny, treba povedať konečne

K rozsudku je dlhá cesta.


Už ste čítali?